close
picture of 复合隔膜泵

水思源科技发展有限公司. 复合隔膜泵-凯发集团娱乐

4-系列隔膜泵有复合隔膜设计,并在2004年得到改进。这种泵的压力比普通隔膜高,可达20巴,较高压系列的活塞隔膜泵经济,而且技术上也有所创新。与普通隔膜泵比较,这种复合隔膜泵还有一个优点,就是这种隔膜的寿命是普通隔膜的2倍以上,对于泵的使用和维护很有意义。
manufacturer: the sera group

4-系列隔膜泵有复合隔膜设计,并在2004年得到改进。这种泵的压力比普通隔膜高,可达20巴,较高压系列的活塞隔膜泵经济,而且技术上也有所创新。与普通隔膜泵比较,这种复合隔膜泵还有一个优点,就是这种隔膜的寿命是普通隔膜的2倍以上,对于泵的使用和维护很有意义。

泵型
额定输出流量(l/h)
允许压力
(巴)
最大吸程 (mwc)
入口/出口
公称直径(dn)
额定冲程频率 ( rpm)
电机功率 (kw)
r409.1-9.0ml
0 – 9
20*
3
5
150
0.37
r409.1-17ml
0 – 17
20 *
3
5
150
0.37
r409.124ml
0 – 24
16 *
3
5
150
0.37
r409.1-45ml
0 – 45
16 *
3
5
150
0.37
r409.1-60ml
0 – 60
10
3
10
150
0.37
r411.1-60ml
0 – 60
16 *
3
10
150
0.75
r411.1-75ml
0 – 75
16 *
3
10
150
0.75
r411.1-105ml
0 – 105
15 *
3
10
150
0.75
r409.1-115ml
0 – 115
10
3
10
150
0.37
r409.1-120ml
0 – 120
4
3
10
150
0.37
r411.1-135ml
0 – 135
15 *
3
10
150
0.75
r409.1-220ml
0 – 220
4
3
10
150
0.37
r411.1-400ml
0 – 400
10
3
10
150
0.75
r411.1-500ml
0 – 500
10
3
10
150
0.75


网站地图