close
130-135型电动球阀

水思源科技发展有限公司. 130-凯发集团娱乐

130、131、132、133、134和135球阀是546型球阀 (d16dn10 到 d110dn100) 和电动执行器 ea21 (dn10-dn50) 或 ea31 (dn65-dn100)组成。130-135球阀采用可升级的模块化设计,可以满足特殊应用的要求。
130、131、132、133、134和135球阀是546型球阀 (d16dn10 到 d110dn100) 和电动执行器 ea21 (dn10-dn50) 或 ea31 (dn65-dn100)组成。130-135球阀采用可升级的模块化设计,可以满足特殊应用的要求。
应用领域:
 • 化工行业
 • 生命科学
 • 微电子
 • 测量和控制
 • 水处理
 • 造船
 • 食品和饮料行业
优势:
 • 通过将不同功能的附件集成到执行器或多功能模块中,反馈4-20ma
 • 动作时间控制
 • 电机电流控制
 • 循环周期控制
 • 循环时间延长
 • 90° 和180° 角度位置控制
 • 集成手动紧急手柄
产品:
 • 130型:546型 pvc-u、pvc-c、abs (iso) 带ea21 (dn10-dn50) / ea31 (dn65-dn100)
 • 131型:546型 pp-h 带ea21 (dn10-dn50) / ea31 (dn65-dn100) (iso, astm)
 • 132型:546型 pvdf 带ea21 (dn10-dn50) (iso, astm)
 • 133型:546型 pvc-u和pvc-c (astm) 带ea21 (dn10-dn50) / ea31 (dn65-dn100)
 • 134型:546型 pvc-u、abs (bs) 带ea21 (dn10-dn50) / ea31 (dn65-dn100)
 • 135型:546型 pvc-u、pvc-c、pp-h和pvdf (jis) 带ea21 (dn10-dn50) / ea31 (dn65-dn100)
技术参数
ea21
 
ea31
额定扭矩(mdn)10 nm (7.4 lb. ft)
最大扭矩:20 nm (15 lb. ft.)
动作时间mdn/90°5 s
动作循环时间比:100 %
iso 5211: f05
测试循环次数(20°c mdn) 250 000
防护等级:ip 65/67 按照en 60529
电压:100-230 v~ 和 24 v=/~
 
额定扭矩(mdn)60 nm (44 lb. ft)
最大扭矩:120 nm (88.5 lb. ft.)
动作时间 mdn/90° 15 s
动作循环时间比:50 %
iso 5211: f07
测试循环次数(20° c mdn) 100 000
防护等级:ip 65/67 按照en 60529
电压:100-230 v~ 和 24 v=/~
网站地图